Stanowisko ws. uchwalonej dn. 21.05.2009 r. Ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych

Zarząd Fundacji Audiodeskrypcja z ogromnym zadowoleniem przyjął zapis nowej “Ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych”, która w art. 3 stanowi, że zadania publiczne, służące wypełnianiu misji publicznej, polegają m.in. na: “likwidowaniu barier odbioru programów dla osób z upośledzeniem wzroku lub słuchu”.

To pierwszy w Polsce akt prawny dotyczący mediów, który w jednoznaczny sposób zobowiązuje nadawców telewizyjnych do poprawy dostępności ich oferty programowej dla osób niewidomych i słabowidzących, a także głuchych i niedosłyszących. Nowa ustawa to ważny krok na drodze do wypełnienia przez Polskę zalecenia UE, zawartego w Dyrektywie 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r., zgodnie z którą audiowizualne usługi medialne w państwach członkowskich powinny być dostępne m.in. dla osób  z niepełnosprawnością.

O stosowny zapis ustawowy Fundacja Audiodeskrypcja zabiegała od wielu miesięcy. Starania Fundacji wsparł m.in. przewodniczący regionu podlaskiego PO – poseł Robert Tyszkiewicz. Dzięki jego pomocy twórcy Fundacji Audiodeskrypcja 5 marca br. spotkali się w tej sprawie z przewodniczącą Sejmowej Komisji ds. Kultury i Środków Przekazu, posłanką Iwoną Śledzińską-Katarasińską. Przewodnicząca zadeklarowała, że w czasie prac Komisji nad projektem t.zw. ustawy medialnej zgłosi postulat, by w części definiującej misję publiczną mediów  znalazł się zapis uwzględniający dostosowanie oferty programowej  nadawców do potrzeb i możliwości osób niewidomych oraz niesłyszących. Komisja zapis przyjęła.

Dziękując wszystkim posłankom i posłom, którzy wsparli naszą inicjatywę, wyrażamy jednocześnie nadzieję, że wspomniany zapis ustawowy będzie respektowany i skutecznie realizowany. Fundacja Audiodeskrypcja będzie zabiegać o to, by organ nadzorujący działalność mediów elektronicznych w Polsce, korzystając z delegacji ustawowej, doprowadził do wdrażania  przez nadawców realizujących misję publiczną technik i technologii umożliwiających osobom z dysfunkcją wzroku i słuchu odbiór programów telewizyjnych. Należą do nich przede wszystkim: język migowy, napisy, audiodeskrypcja (dźwiękowy opis obrazu) i  proste, zrozumiałe menu nawigacyjne. Zważywszy na postępującą cyfryzację przekazów telewizyjnych zastosowanie tych środków i włączenie ich do katalogu opcji odbioru programu będzie coraz łatwiejsze.

Zarząd Fundacji Audiodeskrypcja zdaje sobie sprawę, że wprowadzenie pełnej i powszechnej  dostępności programów telewizyjnych dla osób niewidomych i głuchych  będzie procesem rozłożonym na kilka lat. Tym ważniejszy jest fakt, że nowa ustawa ten proces nareszcie inicjuje. Liczymy, że jej przepisy szybko wejdą w życie.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.