Konsultacja ws. projektu Ustawy Mediów publicznych z 09.02.2010 r.

W roz. 1, art. 3. do wymienionych określeń dotyczących dostępności proponujemy dodanie definicji audiotekstu. Określenie to zostało wymienione, jako jedna z usług dostępu w proponowanym w art. 5., ust 2, pkt 18.

Audiotekst – oznacza werbalne odczytywanie tekstów, napisów wyświetlanych na ekranie, przeznaczony dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku, umieszczany w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z nią.

Uzasadnienie:

W chwili obecnej jedynie sporadycznie są odczytywane napisy wyświetlane na dole ekranu podczas trwania audycji. Prowadzący programy często odsyłają swych odbiorców do skorzystania z numeru telefonu podanego na dole ekranu, lecz nie są z niego w stanie skorzystać osoby niewidome, a osoby słabowidzące oraz osoby starsze często mają problemy z odczytaniem tekstu z ekranu. Propozycja zatem obejmuje wprowadzenie określenia usługi, która umożliwi dostęp osobom z niepełnosprawnością wzroku oraz osobom starszym do tekstu zamieszczonego na ekranie.
W roz. 2, art. 4. do sformułowania "zróżnicowanych" proponujemy dodać określenie ""dostępnych" programów i innych usług medialnych", gdyż zapis wskazuje jedynie na zróżnicowanie programów nie uwzględniając zupełnie kwestii ich dostępności.

Art. 4.

Media publiczne realizują medialną służbę publiczną, zaspokajając demokratyczne, obywatel-skie, informacyjne, edukacyjne i kulturalne potrzeby odbiorców przez oferowanie, na zasa-dach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżni-cowanych i dostępnych programów oraz innych usług medialnych, utworów i treści w zakresie informacji, pu-blicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.

Uzasadnienie:

Odbiorcy z niepełnosprawnością wzroku i słuchu stanowią ogromną część odbiorców programów i innych usług medialnych w Polsce. By media publiczne faktycznie dostrzegły potrzebę udostępniania swej oferty osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, w zapisie powinno znaleźć się określenie, które ukierunkuje media publiczne w realizacji medialnej służby publicznej, tak by zaspakajanie demokratycznych, obywatelskich, informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych potrzeb obejmowało całe społeczeństwo, a zatem także jedynie sporadycznie dostrzegane potrzeby dostępu do programów i innych usług medialnych odbiorców z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

W Art. 5., ust. 1, proponujemy zmianę brzmienia pkt 7.

1. Do zadań mediów publicznych wynikających z realizacji służby, o której mowa w art. 4, należy w szczególności:

7) rozwijanie produkcji audiowizualnej w języku polskim z uwzględnieniem ich dostępności.

Uzasadnienie:

By media publiczne mogły bezproblemowo realizować służbę medialną polegającą na udostępnianiu swej oferty programowej osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, rozwijana produkcja audiowizualna w języku polskim, już na etapie pierwszych przygotowań powinna uwzględniać wdrażanie usług dostępu takich jak audiodeskrypcja, audiodtekst, napisy, dzięki którym treści audiowizualne stają się dostępne.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.