Konsultacja ws. projektu Ustawy Mediów publicznych z 09.02.2010 r.

W Art. 5., ust 2, proponujemy zmianę brzmienia pkt 15.

15) wspieranie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej ludzi niepełnosprawnych, oraz innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;

oraz dodanie pkt 18 w brzmieniu:

18) tworzenie i rozpowszechnianie programów, treści oraz innych usług medialnych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, w tym filmów, seriali, programów edukacyjnych, sportowych, rozrywkowych o wysokich walorach poznawczych i prezentujących wysoką jakość artystyczną, w szczególności poprzez rozwijanie i wdrażanie usług dostępu tj. audiodeskrypcji, audiotekstu, napisów, języka migowego.

Uzasadnienie:

Bezdyskusyjnym jest fakt, iż dostępność sygnału telewizji wpływa na integrację społeczną. Dostępna oferta telewizyjna może, lecz nie zawsze wpływa na aktywizację zawodową. Dlatego dostępność sygnału telewizji powinna być traktowana jako odpowiedź ukierunkowana na codzienne potrzeby odbiorców, a nie jedynie system rehabilitacji, czy też wspierania aktywizacji zawodowej. Nie powinno się zatem przykładać tej samej miary do dostępności usług audiowizualnych i wspierania aktywizacji zawodowej, czy też integracji społecznej. Każdy odbiorca telewizji powinien mieć prawo wyboru odpowiedniej dla siebie oferty programowej, która będzie dla niego dostępna.

Propozycja wprowadzenia audiotekstu, oprócz audiodeskrypcji, napisów i języka migowego, wynika z potrzeby wprowadzenia usługi, dzięki której Głosowo udostępnione zostaną usługi tekstowe. Audiotekst jest jednym z istotnych środków zwalczania wykluczenia osób z problemami wzroku w dostępie do telewizji. Odbiorcy usług audiowizualnych z niepełnosprawnością wzroku są pozbawieni możliwości korzystania z co raz bardziej popularnych usług tekstowych, które towarzyszą audycjom telewizyjnym. To sprawia, iż nie są w stanie samodzielnie odczytać podanego na dole ekranu np. numeru telefonu lub obcojęzycznych dialogów. Konieczność wprowadzenia audiotekstu wynika też z treści pkt 5, w którym możemy przeczytać:

5) rozpowszechnianie przekazów tekstowych;

Dodatkowo zamiar wprowadzenia napisów do bajek, dzięki którym dzieci mogłyby uczyć się języka obcego, stwarza ogromne niebezpieczeństwo wykluczenia z dostępu do nich dzieci niewidomych, które nie mogąc odczytać napisów i nie znając jeszcze języka nie zrozumieją również treści bajki lub filmu.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.