Konsultacja ws. projektu Ustawy Mediów publicznych z 09.02.2010 r.

W art. 56., ust 2. proponujemy dodać pkt 10.

2. W skład Rady Funduszu Komitet powołuje:

10) Jedną osobę niewidomą i jedną osobę niesłyszącą spośród czterech kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, działające na rzecz udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Uzasadnienie:

W składzie rady funduszu powinny się znaleźć także osoby ze środowiska osób niewidomych i niesłyszących, które będą posiadać odpowiednie kompetencje w zakresie udostępniania kultury osobom z problemami widzenia i słyszenia, w szczególności programów i usług medialnych.

W art. 63, ust 1., proponujemy dodać pkt 9.

1. W celu wspierania audycji i treści realizujących medialną służbę publiczną Fundusz udziela dofinansowania, kierując się następującymi kryteriami:

9) dostęp odbiorców z niepełnosprawnością wzroku i słuchu do programów i usług medialnych.

Uzasadnienie:

W celu wspierania audycji i treści realizujących medialną służbę publiczną, fundusz udzielając dofinansowania powinien się także kierować kryterium ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu oraz osób starszych. Dzięki temu fundusz przyczyni się do rozwoju i promocji audycji i treści dostępnych osobom, które są zagrożone wykluczeniem.

W roz. 4., art. 71., proponujemy dodać ust 5.

2. Rada uchwala ogólne wytyczne dla jednostek mediów publicznych w zakresie realizacji medialnej służby publicznej, w tym wytyczne dotyczące:

5) kryteriów kwalifikacji i zasad udostępniania audycji odbiorcom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Uzasadnienie:

Do udostępniania audycji odbiorcom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu niezbędne są wytyczne dotyczące zasad wdrażania usług dostępu takich jak audiodeskrypcja, audiotekst, napisy, język migowy itp. Nie każda audycja wymaga wdrażania usług dostępu, dlatego wśród wytycznych, powinny znaleźć się także wytyczne dotyczące kryteriów kwalifikacji audycji, które mogą i powinny zostać zaopatrzone w usługi dostępu, z ukierunkowaniem na odbiorców niewidomych i słabowidzących [audiodeskrypcja, audiotekst] oraz głuchych i niedosłyszących [język migowy, napisy].

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.