Konsultacja ws. projektu Ustawy Mediów publicznych z 09.02.2010 r.

W roz. 5., proponujemy zmianę brzmienia art. 89.

Art. 89.

Rada określa planowany w ciągu każdego miesiąca, minimalny procentowy udział w programie telewizyjnym audycji z ułatwieniami odbioru zarówno dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku i osób z niepełnosprawnością słuchu:

1) z tłumaczeniem na język migowy;

2) z napisami;

3) z audiodeskrypcją;

4) z audiotekstem;

w szczególności w porze największej oglądalności i pasmach je poprzedzających, a także plan stopniowego powiększania tego udziału.

Uzasadnienie:

By oferta mediów publicznych stawała się dostępna w co raz większym zakresie odbiorcom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, a także osobom starszym niezbędne jest ustalanie w ciągu każdego miesiąca procentowego udziału programów i usług medialnych z audiodeskrypcją, audiotekstem, napisami, językiem migowym przy jednoczesnym ustaleniu minimalnego progu oraz planu stopniowego powiększania tego udziału, tak by w przyszłości osoby te mogły bez przeszkód korzystać z pełnej oferty programowej mediów publicznych. Ważną kwestią jest też tworzenie oferty tak, by osoby te mogły z niej korzystać w preferowanym przez większość odbiorców czasie antenowym.

W art. 91., ust 1., proponujemy zmianę brzmienia pkt 3.

1. Do zadań Portalu należy w szczególności:

3) dostosowanie audycji i treści do formatu zgodnego ze standardami dostępności W3C, pozwalającego na ich upowszechnianie przez Internet i nowe media;

Uzasadnienie:

Zasoby portalu powinny być dostosowywane do formatów zgodnych z międzynarodowymi standardami W3C, co zapewni ich dostępność także odbiorcom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, a także osobom starszym i osobom mającym problem z uczeniem się.

W art. 92., ust 2., proponujemy dodać pkt 4.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględniają:

4) dostępność dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Uzasadnienie:

Aby umożliwić osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, w tym także osobom starszym, samodzielne i pełne uczestnictwo we wszystkich sferach życia niezbędne jest także zapewnienie dostępu do usług audiowizualnych. Nadawcy i twórcy powinni poczynić stosowne kroki celem zapewnienia osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu dostępu, na równych zasadach z innymi obywatelami, do świadczonych przez nich usług, tworzonych produkcji oraz do innych udogodnień oferowanych całemu społeczeństwu.

Działania mające na celu rozpoznawanie i usuwanie przeszkód oraz barier na drodze do dostępności programów i usług medialnych, powinny zatem dotyczyć przede wszystkim rozwoju, propagowania i monitorowania procesu wdrażania usług dostępu takich jak audiodeskrypcja, audiotekst, napisy, język migowy oraz standardów i wytycznych dotyczących dostępności.

Fundacja Audiodeskrypcja z ogromną przyjemnością włączy się do współpracy przy wdrażaniu udogodnień, które sprawią, iż publiczna telewizja stanie się jednakowo dostępna dla wszystkich.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.