Prezentowany dokument stanowi kompleksowe opracowanie tej problematyki.

     Standardy mają na celu:

  • ujednolicenie praktyki zawodowej osób tworzących audiodeskrypcję;
  • harmonizowanie norm tworzenia audiodeskrypcji i zasad ich wdrażania przez audiodeskryptorów polskich z tymi, które obowiązują powszechnie w innych krajach;
  • promowanie jednolitych, obowiązujących w środowisku osób tworzących audiodeskrypcję, reguł postępowania, wpływających na ukształtowanie ich odpowiedzialności zawodowej;
  • kształtowanie wymagań i oczekiwań odbiorców audiodeskrypcji pod adresem osób ją tworzących oraz, z drugiej strony, tworzenie podstaw do oddziaływania audiodeskryptorów na treść audiodeskrypcji;
  • zabezpieczenie interesów odbiorców audiodeskrypcji poprzez sformułowanie wymogów, jakim powinna odpowiadać prawidłowo stworzona audiodeskrypcja;
  • umożliwienie dokonania oceny działalności konkretnego deskryptora, audiodeskryptora i lektora przy zastosowaniu zobiektywizowanych kryteriów, jakimi są te standardy.

 

     Standardy są zbiorem usystematyzowanych reguł i zasad oraz norm zawodowych dla audiodeskryptorów tworzących opisy do produkcji audiowizualnych. Zostały zebrane i usystematyzowane przez Barbarę Szymańską i Tomasza Strzymińskiego, pionierów audiodeskrypcji w Polsce oraz założycieli Fundacji Audiodeskrypcja. Fundacja jako pierwsza organizacja pozarządowa w Polsce rozpoczęła działania na rzecz udostępniania kultury i sztuki wizualnej osobom niewidomym i słabowidzącym za pomocą audiodeskrypcji.

     Praca nad standardami miała charakter wielostopniowy. Powstały one na bazie opracowań cząstkowych oraz bogatych doświadczeń założycieli Fundacji Audiodeskrypcja w zakresie tworzenia, wdrażania audiodeskrypcji i szkoleń prowadzonych w tym zakresie. Inspirację uregulowań stanowiły również standardy obowiązujące między innymi w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Hiszpanii.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.