Krajowa Rada, może jednak określić, w drodze rozporządzenia, niższy niż wymieniony wyżej udział w programie telewizyjnym audycji z udogodnieniami odbioru dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu, uwzględniając różnorodną ofertę programową w różnym czasie antenowym, możliwości techniczne, potrzeby odbiorców, sposób rozpowszechniania i specjalizację programu, bez nakładania nieuzasadnionych obowiązków na nadawców. Wskazany obowiązek wprowadzany byłby stopniowo. W przepisach przejściowych do projektu Ustawy proponuje się rozłożyć w czasie osiągnięcie progu 10% programu z udogodnieniami dla niepełnosprawnych, tak aby w 2011 roku przynajmniej 5% programu posiadało takie udogodnienia, natomiast próg 10% został osiągnięty w 2012 roku. Przepis ten podlegałby także odpowiedniemu stosowaniu do audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

     Wejście w życie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji stworzy spójny akt prawny regulujący podstawowe aspekty funkcjonowania mediów elektronicznych i ich udostępniania osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, które mimo, iż są równoprawnymi odbiorcami audycji audiowizualnych, do tej pory tego prawa są pozbawione.

 

 

4.  Odbiorcy audiodeskrypcji. 

 

     Odbiorcami audiodeskrypcji są osoby niewidome i słabowidzące. Doświadczenia NTN - Narrative Television Network, która w Stanach Zjednoczonych jest liderem w udostępnianiu programów telewizyjnych i filmów osobom niewidomym, wykazały, iż chętnie korzystają z niej także osoby widzące, które podczas oglądania telewizji wykonują inne czynności.

     Szacuje się, iż w nowoczesnych społeczeństwach problemy ze wzrokiem ma minimum 20% populacji. Według danych Europejskiego Związku Niewidomych [ ang. European Blind Union] liczba ta może przekraczać nawet 30% przeciętnego europejskiego społeczeństwa.

     W Polsce niestety nie ma do tej pory urzędowych statystyk, które ukazywałyby rzeczywistą ilość osób niewidomych i słabowidzących. Najczęściej powołuje się na dane statystyczne stowarzyszenia Polski Związek Niewidomych, który zrzesza około 70 tysięcy członków zwyczajnych i podopiecznych, w tym około 4500 osób całkowicie niewidomych, wśród których najliczniejszą grupę stanowią osoby, które przekroczyły sześćdziesiąty piąty rok życia.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.